01 juli 2015

Quooker återförsäljare info 1 juli 2015

Kära återförsäljare.

                                                                                          København 23. juni 2015

Ang. Quooker på den svenska marknaden

Quooker har nu existerat på svenska marknaden sen januari 2009. Vi har kontinuerligt försökt att bygga upp kategorin för ”kokande vattenkranar”, samt vårt varumärke Quooker i Sverige.

Vår strategi har varit likadan den strategi som varit så framgångsrik i övriga Europa. Utgångspunkten har varit att bygga upp distributionen via köksfackhandeln så bred som möjligt, vilket vi har lyckats med stor framgång.

Det är alltid lättare att inspirera en kund, som redan är igång med att investera i ett nytt kök.

Tyvärr har den svenska konsumenten inte tagit kategorin till sig så fort som önskat oss, samt så fort som vi upplevt att de gjort i alla andra europeiska länder.

Vår svenska landschef Rickard Wutzler har drivet den svenska säljorganisationen sedan starten 2009 fram till nu. Alla övriga funktioner såsom orderkontoret, ekonomiavdelning, serviceavdelningen, marknadsavdelningen och lagerhantering har varit styrd från vårt nordiska huvudkontor i Danmark.

På grund av den dessvärre mycket ringa säljutvecklingen i Sverige, har vi tillsammans med Rickard Wutzler beslutat att också lägga säljorganisationen över till det nordiska huvudkontoret.

Det betyder att Rickard Wutzler, per 1 juli 2015 avslutar sitt engagemang inom Quooker Sverige AB.

Vi har varit mycket nöjda och tacksamma för Rickards outtröttliga insatser och konstanta tro/vilja att få succé i Sverige. Vi önskar Rickard all lycka i sin framtida karriär.

Quooker Sverige AB fortsätter stadigt sitt arbete med att få den svenska konsumenten att acceptera kategorin kokande vattenkranar, precis på samma nivå som alla andra europeiska länder. Quooker skall upplevas som ett naturligt verktyg i köket, som är omöjligt att vara utan när man först har provat den.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

  • Alla framtida kontakt skall ske på 0451-104 00 eller [email protected]
  • Alla order skickas via mail till [email protected]
  • Eventuella varor/produkter och post som skall skickas eller returneras, skickas till:

Quooker

Mesterlodden 42

DK-2820 Gentofte

Om ni har några frågor eller önskar mer information så bara kontakta oss.

Med vänliga hälsningar:

Quooker Sverige AB

René Steenbuch

QUOOKER-SUPPORT

SKICKA OSS ETT E-POSTMEDDELANDE
[email protected]
RING OSS På
+45 70252040