Cookie och privatlivspolitik

Informationen på denna sida följer riktlinjerna som är uppsatta av http://minecookies.org

1 Ägarinformation

Denna websida visas av:

Quooker Sverige AB, Norra Stationsgatan 8b, 281 48 Hässleholm. Telefon: 0451-10400 E-post: [email protected]

2 Cookies

Denna websida använder cookies enligt ovanstående ändamål. En cookie är en liten textfil som lagras i din browser för att kunna känna igen din dator vid återbesök. Det finns ingen personlig information gömt i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så lång tid sparas cookies. Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

2.2 Så raderar du cookies. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Så undviker jag cookies. Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Vad cookies används till på vår websida. Cookies används för att föra statistik över antalet besökare samt information om kön, ålder, geografi och intressen hos våra besökare för att anpassa innehåll och annonsering därefter.

2.5 Gemius (trafikmätning). Websidor använder cookies från Gemius som registrerar internetanvändning på marknadsnivå och tvärs över olika websidor. Mätningen överensstämmer med all lagstiftning på området inunder persondatalagen, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice och vidarebefordrar inte information om enskilda personers internettrafik, utan enbart i samlad form. Se tex fdim.dk/statistik

Gemius registrerar inte personuppgifter utan att du själv uttryckligen gett tillåtelse till det, vilker sker i samband med ifyllandet av ett frågeformulär. Läs mer om persondata i Gemius Audience.

Du kan välja att inte ingå i Gemius mätningen här: http://output.hit.gemius.pl/removeDK.php

2.6 Google Analytics (trafikmätning). Websidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på websidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tool.goole.com/dlpage/gaoptout

2.7 Annonsnätverk

Websidan använder följande anonsnätverk

Google

Det är möjligt att välja att inte ingå i en rad annonsnätverk, som delar information tvärs över olika nätverk. Du hittar listan här: http://minecookies.org/fravalg

3 Användande av personuppgifter. Personuppgifter ges aldrig till tredje part, utan att du själv uttryckligen ger tillstånd till det och vi samlar aldrig personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning osv. Här samlas upplysningar om namn, adress, postnummer, e-mail, kön, ålder, intressen, ställningstagande och kunskap om olika ämnen.

Personupplysningarna används för att genomföra det köp eller den service de samlades in i samband med. Upplysningarna används utöver det till att få större kunskap om dig och övriga besökare på websidan. Denna användning kan bla omfatta undersökningar och analyser som är riktade mot en förbättring av våra produkter, tjänster och teknologier, samt visning av innehåll och reklam som är anpassat till dina intressen och hobbyer.

3.1 Kontakt angående personuppgifter. Om du önskar åtkomst till de uppgifter som finns registrerade om dig hos Quooker Skandinavien kan du ta kontakt på [email protected] eller på telefon 70252040.  Om där är registrerat felaktiga data eller om du har andra anmärkningar kan du ta kontakt på samma sätt. Du har möjlighet att få insyn i vilken information som finns registrerad om dig och du kan göra anmärkningar mot en registrering enligt reglerna i persondatalagen.

3.2 Skyddande av personuppgifter. I enlighet med persondatalagen skall dina personliga uppgifter bevaras säkert och förtroligt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade faciliteter och våra säkerhetsföreskrifter kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras försvarligt och med ständig hänsyn till dina rättigheter som besökare. Vi kan dock inte garantera 100% säkerhet vid överföring via internet. Det betyder att det kan finnas risk för att obehöriga skaffar sig åtkomst till information när data skickas och lagras elektroniskt. Du uppger således dina personliga uppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras efterhand som det ändamål de blivit insamlade till, avslutas. Personuppgifter sparas i högst 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Gör vi det, ändrar vi självklart datumen för ”senast uppdaterat” längst ner på sidan. I händelse av väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på vår websida.

I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas, har du enligt persondatalagen rätt att bli upplyst om vilka personuppgifter som kan härledas till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som handlar om dig är oriktiga eller vilseledande, har du rätt att få dessa rättade, raderade eller blockerade. Du kan närsomhelst göra invändningar mot att uppgifter om dig blir föremål för behandling. Du kan också närsomhelst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att protestera mot behandlingen av uppgifter och data rörande dig. Protest inlämnas till Datainspektionen enl persondatalagen § 58, stk 1.    

Den som är dataansvarig i förbindelse med Gemius cookies är Danske Medier Research, Skindegade 7, 1159 Köpenhamn K. Datahanterarare är Gemius S.A, Woloska 7, 02-675 Warszawa, Polen. Gemius Denmark ApS har adress på Dampfärgevej 3 st, th, 2100 Köpenhamn Ö. Om du har frågor kring hur vi behandlar upplysningar och data eller önskar utnyttja dina rättigheter, kan du vända dig till Gemius Denmark Aps på e-postadressen [email protected] eller via telefon +45 39 200 440.